Bergfrstrkning

Dynamisk Bergbult

Egenutvecklad dynamisk bergbult bestående av ett helgängat kamstål. Mutter skruvas direkt på kamstålet. Kilen och stålröret kläms fast på kamstålet. Inga delar av bulten bearbetas mekaniskt eller termiskt.

Vår dynamiska bergbult ska vara fullt ingjuten i toppen samt även ovanför brickan. Mellandelen utgörs av ett stålrör som gör att bultens kammar inte kommer i kontakt med fästmassan vilket innebär att stålet kan sträckas mer än 15% av stålrörets längd.
Denna egenskap innebär att bulten kan absorbera stor dynamiska energi, mer än 30 kJ. Samtidigt behåller bulten sin förmåga att ta upp stora statiska laster, mer än 200 kN.

Dessa två egenskaper är en grundförutsättning för att säkra bergförstärkning i djupa underjordsgruvor.

Övriga bergförstärkningsprodukter

Vi erbjuder även:

  • Friktionsbultar med brottgräns från 110 till 180 kN
  • Kabelbultar dels en plan kabelbult, dels en variant med ankare längs kabeln. Diameter på kabel från 15,2 mm till 21,8 mm.
    Kabelbultar kan levereras i önskade längder eller på rulle.
  • Kamstålsbultar. Olika typer både som helgängade bultar eller gängade bultar med kallvalsad gänga samt olika typer av kilar och expandrar.
  • Svetsade nät  tillverkas i olika dimensioner och tjocklekar efter kundernas önskemål, kan även rostskydds behandlas.
  • Brickor  olika typer av brickor med olika form och tjocklek beroende på användningsområden.
     

Från 2018 kommer bergförstärkningsprogrammet finnas i det nya bolaget
Sweden Mining Support AB.

www.swedenminingsupport.com