Konsulting

Ett urval av våra arbetsområden

Dokumentstyrning i projekt

Vi bygger upp rutiner för hur all teknisk dokumentation ska hanteras i projektet, från tidiga förfrågningsunderlag, offerter och kontrakt till leveranser och slutdokumentation. Vi säkerställer att alla typer av dokument såsom ritningar, drift- och underhållsdokumentation, underlag för CE-märkning (tekniska filen), anläggningsmärkning mm hanteras på ett kvalitetssäkert sätt.

Riskhantering i projekt

Vi arbetar med Riskhantering enligt ISO 31000 – Riskhantering, Principer och riktlinjer. Vi tar fram en Riskhandbok med rutiner anpassade för det aktuella projektet/verksamheten. Arbetsmetoden genomsyrar hela organisationen och eliminerar risker i tidiga skeden. Vi hjälper till att bygga upp tänket kring riskhantering och genomförandet i alla skeden och på alla nivåer, från styrgrupp ner till arbetsgrupper.

Utbildningar

Vi håller både allmänna eller skräddarsydda utbildningar inom Projektledning och Risk Management, antingen i egna lokaler eller ute hos kund.
 


Referensuppdrag

Teknisk Dokumentation

  • Underhållsdokumentation, rutiner och arbetsinstruktioner för LKAB huvudnivå 1045 i Kiruna. Framtagande av webmodell där all dokumentation samlades.
  • Underhållsdokumentation, anläggningsmärkning, rutiner och arbetsinstruktioner för LKAB, Ny Lossnings- och Lastningsstation i Kiruna.
  • Skrivande och uppdatering av LKAB:s Tekniska Föreskrifter.
  • Dokumentstyrning i LKAB projekt , ny huvudnivå 1365 i Kiruna. Omfattade bland annat framtagande av rutiner i form av en dokumentmanual, utbildning av leverantörer och konsulter, kvalitetssäkring av dokumentationen, tidplanering, anläggningsmärkning, dokumentkoordinering, arbete med Movex m.m.
  • Dokumentkoordinering i LKAB projekt Ny Bentonitanläggning i Luleå.
  • Dokumentkoordinering i LKAB projekt  Nya gruvor Svappavaara  för gruvorna i Mertainen och Leväniemi.

Riskhantering

  • Risk Manager i projekt Kiruna Ny Järnväg för LKAB och Trafikverket. Utformat en Riskhandbok baserad på ISO 31000 – Riskhantering, Principer och riktlinjer. Riskhanteringen blev ett framgångsrikt verktyg för att styra och kvalitetssäkra projektet och resulterade i stora besparingar gentemot budget.
  • Risk Manager för Northland Resources projektverksamhet. Utformat en Riskhandbok baserad på ISO 31000 – Riskhantering, Principer och riktlinjer. Riskanalyser har utförts i de stora byggprojekten bl.a. Ny terminal i Pitkäjärvi och Anrikningsverket i Kaunisvaara.
  • Fungerat som bollplank och stöd i utformningen av ett nytt Risk Management verktyg för LKAB.

Utbildningar

  • Specialframtagna utbildningar i projektledning, riskhantering och järnvägskunskap har genomförts för olika kunder